Language Switcher

Cód-vid 19

 

Sa bhlag seo, tá treoracha ullmaithe againn go dtig leat d'ionsamhlú féin a chumadh bunaithe ar an víreas agus an féin-aonrú ag baint úsáid as Scratch 2. Beidh ort é a íoslódáil ar dtús ag baint úsáide as an nasc seo.

 

Ionsamhlú

 

D'úsáid muid scratch chun ionsamhlú simplí a chruthú chun tábhacht an fhéin-aonrú a léiriú. San ionsamhlú, tá poncanna againn seachas daoine.

Tosaíonn tú amach le ponc buí. Socraíonn tú méid an daonra (idir 1 agus 50) - mollaimid nios mó na 20 a roghnú anseo. 

 

Ansin, socraíonn tú leibhéal gluaiseachta nuair a dhéantar iad a ionfhabhtú: Is ionann an ghluaiseacht agus an leibhéal féin-aonrú atá i mbun ag na poncanna. Ma tá an víreas acu agus iad i mbun gluaiseachta, is amhlaidh is mó a scaipfear an víreas! Seo an trí leibhéal thíos:

0) Stadann an ponc don ghluaiseacht. Ní bhogann sé a luaithe agus atá sé ionfhabhtaithe - seo macasamhail leis an féin-aonrú iomlán san fhíor shaol.

1) Bogann an ponc ach ar luas níos moille ná sular raibh sé ionfhabhtaithe. Macasamhail laghdú a dhéanamh ar do mhéid teagmhála sa ghnáth shaol, ach go bhfuil tú go fóill ag bualadh le daoine.

2) Bogann an ponc ar an ghnáth luas a bhí aige sular raibh sé ionfhabhtaithe. Bheadh seo macasamhail gan aon athrú a chur ar do ghluaiseacht san fhíor-shaol.

 

Más rud é go bhfuil an víreas aige, tá sé ionfhabhtaithe agus athraíonn an dath go dtí 

 oráiste.

 

Nuair amháin atá ponc ionfhabhtaithe, is féidir leis an víreas a scaipeadh. Beidh an ponc ionfhabhtaithe ar feadh 5 soicind gan an víreas tionchar a imirt ar a iompar. I ndiaidh seo, athraíonn sé go dtí

 ponc dearg.

 

Ag an pointe seo, ní féidir leis an ponc bogadh mar tá sé 'tinn'. Thig leis an víreas a scaipeadh ag an phointe seo, ach is gá do phonc eile teagmháil a dhéanamh leis chun seo a dhéanamh mar ní féidir leis an ponc 'tinn' bogadh. I ndiaidh 3 shoicind, athraíonn sé go dtí

 ponc glas.

 

Anois tá biseach air agus ní thig leis an víreas a thógáil nó a scaipeadh arís - tá sé imdhíonach!

scratch project

 

Lánacmhainn

Tabhair faoi deara go bhfuil barra beag ag an taobh - ardaíonn seo de réir méid an daonra atá ionfhabhtaithe - ag pointe áirithe baineann sé Lánacmhainn amach. An ciall atá seo san fhíor-shaol nach go bhfuil a bharraíocht brú ar an chóras leighis.

 

 

 

Féin-Aonrú

Mar a dúirt mé, is ionann an leibhéal gluaiseachta agus an féin-aonrú sa ghnáth shaol. Anois, cé gur ionsamhlú bunúsach é seo, tchí tú más íseal an leibhéal gluaiseachta (ar a 0) is amhlaidh is lú daoine a thógann an víreas taobh istigh de sheal beag - 

Is annamh a bhaintear lánacmhainn amach

Ach dá réir mar a ardaítear an leibhéal gluaiseachta (1 nó 2) is amhlaidh seo agus gan féin-aonrú a dhénamh agus baintear lánacmhainn amach i bhfad níos goiste.

 

 

Déan tú féin é!

Tá go maith, seo thíos an chéad shraith don fhíseán. Cuirfimid ceann nó dó suas gach lá, ach más mian leat dul ar aghaidh leat féin, stróic leat!

Cód-vid 19 Físeán 1